Robert Hubacz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej

Adres kancelarii:

ul. Ludwika Solskiego 8, 52-416 Wrocław

tel. 71 889 08 09

fax. 71 707 24 98

@mail: sekretariat@komornikwroclaw.info.pl

Numer rachunku bankowego:

Bank ING: 57 1050 1575 1000 0092 1601 3921

Kontakt