Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Robert Hubacz

Adres kancelarii:

ul. Postępowa 6 a, 54-618 Wrocław

tel. 71 889 08 09

fax. 71 707 24 98

@mail: sekretariat@komornikwroclaw.info.pl

Numer rachunku bankowego:

Bank ING: 57 1050 1575 1000 0092 1601 3921

Kontakt

Uwaga !!!!

Od dnia 1 lipca 2019 r. kancelaria zostanie przeniesiona
na ul. Postępową 6a, 54-618 Wrocław