Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Robert Hubacz

Zawód ten wymaga w szczególności postępowania zgodnie z ustalonymi normami prawnymi i polega w głównej mierze na wykonywaniu egzekucji pieniężnych oraz niepieniężnych wynikających z wyroku. Komornik przy sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej zajmuje się prowadzeniem działań, wynikającym z zawodu na terenie apelacji wrocławskiej, w szczególności wyróżnia się tutaj rejon dzielnic Fabrycznej, a także Psiego Pola.

Zadania przynależne komornikowi przy sądzie rejonowym we Wrocławiu

W ramach prowadzonej działalności egzekucyjnej na rzecz wyroków, kancelaria zajmuje się między innymi respektowaniem roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, a także ich zabezpieczaniem. Poza tym wykonuje także inne tytuły wykonawcze na podstawie odrębnych przepisów. Dodatkowo zajmuje się sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Jednym z zadań jest również na przykład poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela lub zabezpieczenie spadku. W celu zapoznania się ze wszystkimi zadaniami komornika, można wejść na podstronę pt. “oferta”.

Zinformatyzowana kancelaria komornika

Wykonywanie egzekucji, a także pozostałych zadań ustalonych w regulacjach prawnych, możliwe jest poprzez wykorzystanie zinformatyzowanych, cyfrowych systemów. W tym celu wykorzystuje się bazy danych takie, jak na przykład: doręczenia, system ewidencji ludności PESEL NET lub system bankowy OGNIVO. To, jakie programy i aplikacje wykorzystuje kancelaria przy sądzie rejonowym we Wrocławiu, można zobaczyć wchodząc w zakładkę “informacje” na stronie internetowej.

Wnioski i licytacje komornicze

Na stronie internetowej znajdziecie Państwo również wszelkiego rodzaju wnioski i wzory dokumentów, których warto jest się trzymać chcąc założyć sprawę u komornika przy sądzie rejonowym. Wystandaryzowane wzory pozwalają utrzymać harmonogram wykonywania prac związanymi z postępowaniami egzekucyjnymi. Z kolei w zakładce “licytacje” można znaleźć obecnie trwające wyprzedaże zabezpieczonych majątków. Klienci mają możliwość kupna interesujących ich nieruchomości lub pozostałych dóbr, które ulegają spieniężeniu.

Adres kancelarii:

ul. Postępowa 6 a, 54-618 Wrocław

tel. 71 889 08 09

fax. 71 707 24 98

@mail: sekretariat@komornikwroclaw.info.pl

Numer rachunku bankowego:

Bank ING: 57 1050 1575 1000 0092 1601 3921

Kontakt

Uwaga !!!!

Od dnia 1 lipca 2019 r. kancelaria zostanie przeniesiona
na ul. Postępową 6a, 54-618 Wrocław