Rewir

Poland Emblem1

Zakres terytorialny

Kancelaria Komornika Roberta Hubacza znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Zakres właściwości miejscowej komornika sądowego Roberta Hubacza ( wyłączna właściwość co do prowadzenia egzekucji z nieruchomości) zawiera się w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole.
Wykaz ulic należących do właściwości rewiru komorniczego można znaleźć na stronie internetowej Izby Komorniczej we Wrocławiu, w zakładce wykaz terytorialny: http://izba-komornicza.pl.