Wnioski

Wnioski do pobrania

Alimenty

1. Pełnomocnictwo ogólne – pobierz

2. Wniosek wskazanie rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane kwoty – pobierz

3. Wniosek o podwyższenie obniżenie raty alimentów bieżących – pobierz

4. Wniosek o umorzenie alimentów bieżących / zaległych – pobierz

5. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach alimentacyjnych – osoba małoletnia – pobierz

6. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawach alimentacyjnych – osoba pełnoletnia – pobierz

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia – pobierz

Eksmisja

1. Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego użytkowego – pobierz

Nieruchomości

1. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości – pobierz

2. Wniosek o umorzenie egzekucji z nieruchmości – pobierz

3. Wniosek o uzyskanie informacji – pobierz

4. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – pobierz

5. Wniosek o wydanie dokumentu – pobierz

6. Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji (I i II) – pobierz

7. Wniosek o zawieszenie egzekucji z nieruchomości – pobierz

Spis inwentarza

1. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza – pobierz

Sprawy cywilne KM

1. Oświadczenie dłużnika o posiadanym majątku – pobierz

2. Oświadczenie o posiadaniu statusu płatnika VAT oraz zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną –  pobierz

3. Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika – pobierz

4. Pełnomocnictwo ogólne – pobierz

5. Pełnomocnictwo szczególne do odbioru wyegzekwowanych kwot – pobierz

6. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – pobierz

7. Wskazanie rachunku bankowego do przekazywania kwot – Oświadczenie – pobierz

8. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika – pobierz

Zabezpieczenie

1. Wniosek o wykonanie zabezpieczenia – pobierz