Oferta kancelarii komorniczej we Wrocławiu

Zadania, jakie wykonuje nasza kancelaria, ustalone są w odpowiednich regulacjach prawnych. O tym, jakie to są działania mówi Ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych. Ogólnie rzecz ujmując, w ramach działalności komorniczej można wyróżnić wszelkiego rodzaje egzekucje sądowe, jak i doręczenia. Innymi słowy, przyjmujący we Wrocławiu wykonawca wyroków, dba o to, aby orzeczenia i decyzje sędziego zostały wypełnione.

Kancelaria znajduje się we Wrocławiu, w dzielnicy Fabryczna przy sądzie rejonowym. Działania wyszczególnione w ofercie skupiają się w głównej mierze na działalności w podanej już dzielnicy, jak i na terenie Psiego Pola. Czytając artykuł, możecie Państwo zobaczyć czym zajmuje się kancelaria, a także na czym polegają doręczenia komornicze, którymi również zajmuje się kancelaria.

Oferta

Przede wszystkim w zakres działań, jakie są prowadzone przez kancelarię, jest wykonywanie zadań powierzonych przez sędziów, w szczególności z sądu rejonowego z Wrocławia, pod który podlegamy. Do zadań nalezą wszystkie działania związane z wykonywaniem wyroków ustalonych w ramach prowadzonych rozpraw – zarówno w kwestiach Pieniężnach, jak i niepieniężnych. Ogółem rzecz ujmując, kancelaria wykonuje takie zadania jak:

 • zajmowanie majątku dłużników,
 • egzekucja alimentów,
 • spisywanie inwentarza (będącego podstawą do sporządzania protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego),
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego,
 • poszukiwanie majątku dłużnika
 • zabezpieczenia spadków,
 • doręczenia komornicze,
 • nadzór na licytacjami.

Doręczenia

Jak już można było zauważyć wyżej, w ramach działalności komorniczej, wykonawca zajmuje się dostarczaniem takich dokumentów, jak:

 • zawiadomienia sądowe,
 • obwieszczenia,
 • protesty,
 • potwierdzenia odbioru i oznaczenia dat.

W 2019 roku weszła nowelizacja, dzięki której, wezwany do sądu, po tym jak dwukrotnie nie odbiorze listu z sądu, wyznaczony do tego pracownik kancelarii wykonawczej będzie musiał doręczyć pozwanemu osobiście odpowiednia korespondencję. Nowelizacja ta umożliwia skuteczniejsze respektowanie aktualnych regulacji prawnych.

 

Doręczenia komornicze

Często konieczne jest wykorzystanie innych środków, w celu dostarczenia odpowiedniej dokumentacji sądowej do pozwanego. W tym celu stosuje się tzw. doręczenia komornicze w ramach, których do obowiązków wykonawcy zadań zleconych przez sąd rejonowy jest dostarczenie listu bezpośrednio do rąk określonej osoby.