Kontakt

 

ul. Postępowa 6 a,
54-618 Wrocław
woj. dolnośląskie

NIP: 8981449056
REGON: 931917568

tel. 71 889 08 09

fax. 71 707 24 98

mail: sekretariat@komornikwroclaw.info.pl

Godziny przyjęć:

Komornik przyjmuje osobiście we wtorki w godzinach 10 -12.

Podczas wizyty w kancelarii należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Godziny otwarcia kancelarii:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-17:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

Konto bankowe:

Bank ING: 57 1050 1575 1000 0092 1601 3921

W tytule wpłaty należy podać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy dłużnika
  • sygnaturę sprawy

Doręczenia komornicze:

Art. 3 u.k.s. (…)

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;